พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่ทองเสน ปี ๖๒

พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่ทองเสน ปี ๖๒

พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่ทองเสน ปี ๖๒ โดยมี พลเอกณัฐพล คุณวนิดา นาคพานิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบกและภริยา เป็นประธาน