สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

ประมวลภาพพุทธศาสนิกชนร่วมกัน สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้ชีวิตผ่องใส่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น., ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. และเวลา ๒๒.๓๐ – ๐๐.๓๐ น.สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563