สงฆ์สัมพันธ์ สามประเทศ ลาว ไทย และกัมพูเจียหรือกัมพูชา

สงฆ์สัมพันธ์ สามประเทศ ลาว ไทย และกัมพูเจียหรือกัมพูชา

คณะศรัทธาญาติโยมร่วมบุญถวายกุฏิพักสงฆ์ วัดถิ่นชม แขวงหลวงพระบาง สปป ลาว

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

รูปภาพคณะพระสงฆ์ และ ญาติโยม