ภาพวันมาฆบูชา ๒๕๖๓

ภาพวันมาฆบูชา ๒๕๖๓

ประมวลภาพพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชา