ร่วมบุญ บูรณะปฏิสังขรณ์ ศาลาการเปรียญวัดใหม่ทองเสน

ร่วมบุญ บูรณะปฏิสังขรณ์ ศาลาการเปรียญวัดใหม่ทองเสน

ศาลาการเปรียญ วัดใหม่ทองเสน ตั้งตระหง่านร่วม ๕0 ปี ย่อมชำรุดไปตามกาลเวลา

ในขณะนี้ อยู่ระหว่างการรื้อถอนฝ้าเพดาน และอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสร้างใหม่ หรือปรับปรุงใหม่

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญการบูรณะปฏิสังขรณ์ ศาลาการเปรียญ

ช่องทางการร่วมบุญ

1. บริจาคโดยตรงที่ วิหารพระป่าเลย์ไลย์
ทุกวัน เวลาทำการ 0๘.00 – ๑๗.00 น.

2. ติดต่อสำนักงาน วัดใหม่ทองเสน โทร. 0๒-๒๔๑-๑๕๖๑

3. โอนเงิน เข้าบัญชีวัดใหม่ทองเสน

  • ธนาคารกสิกรไทย
  • สาขา บางโพ
  • ชื่อบัญชี วัดใหม่ทองเสน
  • เลขที่บัญชี 0๖๗-๑-๗๖๘๕0-๗ 

*ติดต่อสำนักงาน เพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตร