ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ

ทอดถวาย ณ วัดใหม่ทองเสน

ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประธานฝ่ายสงฆ์   พระครูโสภณวิริยคุณ

ประธานฝ่ายฆราวาส   พลเอก ณัฐพล – คุณวนิดา นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบกและภริยา