ตู้ปันสุข ณ วัดใหม่ทองเสน

ตู้ปันสุข ณ วัดใหม่ทองเสน

หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีให้ใส่ตู้แบ่งปัน

ผู้รับอิ่มใจ ผู้ให้อิ่มบุญ

ร่วมแบ่งปัน ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 18.00 น.

ตู้ปันสุข ณ วันใหม่ทองเสน

ตู้ปันสุข วัดใหม่ทองเสน

ตู้ปันสุข วัดใหม่ทองเสน

ตู้ปันสุข วัดใหม่ทองเสน

ตู้ปันสุข วัดใหม่ทองเสน